Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Pontgyűjtő hűségprogram

 

 

SZOLNOKTAVCSO.HU - PONTGYŰJTŐ HŰSÉGPROGRAM

Általános részvételi feltételek

 

 

Pontgyűjtő Hűségprogramunk, egy olyan plusz szolgáltatás a SZOLNOKTAVCSO.HU-tól (továbbiakban szolnoktavcso.hu) az online vásárlók felé, amely során az weboldalon leadott rendelések után vásárlói pontok kerülnek jóváírásra. Az előzőleg megvásárolt termékek után jóváírt hűségpontok későbbi vásárlás alkalmával felhasználhatóak, levonhatóak, a kosár végösszegéből. A www.szolnoktavcso.hu oldalon történt online vásárlások után járnak pontok, amelyek az oldal termékeinek megvásárlásával kerülhetnek levonásra. Az aktuális termékekről a weboldalon lehet tájékozódni. A vásárlói pontok nem kerülnek automatikusan levonásra, azt a vásárlónak a pénztár oldalon van lehetősége beváltania, hogy az általa összegyűjtött pontok jóváírásra kerüljenek.

A vásárló a www.szolnoktavcso.hu oldalon leadott rendelésével jogosult a pontgyűjtésre, azaz  az alábbi "Általános részvételi feltéteket" elfogadja az alábbi szabályzatra és az általános magyar jog mindenkori szabályaira vonatkozóan

Általános részvételi feltételek:

1. A pontok kizárólag a regisztrált személy által felhasználhatók, más személyre át nem ruházhatók. Javasoljuk, hogy első vásárlása előtt regisztráljon a következő linken: https://szolnoktavcso.hu/customer/register

2. A Szolnoktavcso.hu Pontgyűjtő Hűségprogramban minden vásárlás Bruttó 1.000 Ft-os végösszege alapján számított 1 pont = 50 Ft mennyiségű összeg kerül jóváírásra a megrendelés lezárásánál, és a weboldalon leadott Bruttó 1.000 Ft-os kosárérték feletti rendelés esetén használható fel a következő vásárlásnál. A beváltás nem automatikusan történik, a vásárló által kezdeményezett pontbeváltás alapján kerülnek jóváírásra. A pontokat a pénztár folyamat során tudja beváltani.

3. Korábbi vásárlásai során megszerzett 1 pont 50 Ft-nak felel meg.

4. A pontok beváltása csak és kizárólag a www.szolnoktavcso.hu felületén online történhet, és csak áruk vásárlása esetén, pénzbeli kifizetés nem teljesíthető, pénzre nem váltható.

5. A pontok érvényessége a megszerzéstől számított 365 nap, ezután törlésre kerülnek.

6. A szolnoktavcso.hu jogosult a pontok jóváírását elutasítani amennyiben a pontokat a vásárló jogosulatlanul, vagy visszaéléssel szerezte.

7. A pontok jóváírása a szolnoktavcso.hu által történik, ha a vevő nem ért egyet az elszámolással, bizonylatokkal alátámasztva kell a helytelenségét bizonyítani, ehhez szükséges azok megőrzése a vásárló részéről.

8. Amennyiben a vásárlás bármelyik fél által meghiúsul akár utólagos hatállyal, a pontok nem kerülnek jóváírásra. Ebbe belefoglaltatik az az eshetőség, amennyiben egy termék nincsen készleten, kifutott és már nem kapható, azonban a www.szolnoktavcso.hu felületén még megtalálható. A pontok tulajdonosa az elévült, be nem váltott, érvénytelenített vagy zárolt pontok után kártérítésre vagy bármely ellenszolgáltatás követelésére nem jogosult. A pontok kibocsátásának és beváltásának feltételei, valamint a jelen szabályzat rendelkezései a Szolnoktavcso.hu által bármikor egyoldalúan megváltoztathatók, ezen változások minden esetben a közzétételét követően lépnek hatályba. A változtatásokból eredő esetleges károkért a Szolnoktavcso.hu felelősséggel nem tartozik.

9. A részvétel létrejötte és megszüntetése

 • A szerződéses jogviszony a Szolnoktavcso.hu és a vásárló között a leadott online rendeléssel jön létre.
 • A Szolnoktavcso.hu jogosult a jelen jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a vásárló pontjait érvényteleníteni, ha a vevő:
  • Neki felróható okból hamis adatokat közöl a szolnoktavcso.hu - web oldallal,
  • A pontokkal való visszaélést, illetve a jelen jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jogsértést valósított meg.
 • A szerződés fentiek alapján történő azonnali hatályú felmondásának esetén a szolnoktavcso.hu nem köteles beváltani a vásárlónak a meglévő pontjait, továbbá követelheti kárának megtérítését.
 • Jelen szerződés határozatlan idejű, a szerződés megszűnésekor a be nem váltott pontok elvesznek.
 • A Szolnoktavcso.hu jogosult a Pontgyűjtő Hűségprogramot egyoldalúan előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, vagy ideiglenesen szüneteltetni. Az értesítés a www.szolnoktavcso.hu weboldalon történő közzététellel történik. Az értesítés megjelenését követő 3. naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és – a szünetelés esetét kivéve –ha a Pontgyűjtő Hűségprogram befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Pontgyűjtő Hűségprogram megszűnése napjáig be nem váltott pontok a megszűnés napjával érvénytelenné válnak.

10. Adatkezelés

 • A vásárlóra vonatkozó adatkezelési szabályzatot a www.szolnoktavcso.hu oldalon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 • A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

11. Szolnoktavcso.hu a vevőt honlapján, a www.szolnoktavcso.hu-n elhelyezett hirdetményekkel tájékoztatja a Pontgyűjtő Hűségprogrammal kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a módosításról, szünetelésről, megszüntetésről.

12. A Pontgyűjtő Hűségprogramra, valamint jelen Általános Részvételi Feltételekre és Szabályzatra a magyar jog mindenkori szabályai vonatkoznak.

A Pontgyűjtő Hűségprogram kezdete: 2020. április 1.